מיחזור משכנתא - מתי כדאי?

כשמדברים על מיחזור משכנתא, הכוונה היא לפירעון מוקדם ומלא של המשכנתא הקיימת שלכם, ונטילת משכנתא חדשה במקום הקודמת. בתקופה האחרונה יותר ויותר לווים בוחנים את האפשרות לבצע מיחזור של המשכנתא שלהם, וחשוב להבין מהם המצבים שבהם כדאי עקרונית לערוך מיחזור.

ריבית הפריים

ריבית הפריים במשק הישראלי מתעדכנת מדי חודש בהתאם להחלטה של בנק ישראל, בהתבסס על נתונים שונים, והיא שמכתיבה את הרוב המכריע של הריביות במסלולים השונים של המשכנתא. אם ריבית הפריים עמדה למשל על 4%, ובחלוף מספר שנים ירדה לשיעור של 2.5% - זו סיטואציה שבה תרצו להתחיל ולברר את הכדאיות של מיחזור המשכנתא שלכם. כיום, ריבית הפריים נמצאת בשפל חסר תקדים, וזו אחת הסיבות העיקריות לריבוי היחסי של מיחזורי משכנתא בעת האחרונה.

עדכון ההחזר החודשי

משכנתא הינה הלוואה לטווח ארוך, ולכן קורה לא מעט שהמצב הכלכלי של הלווים משתנה בהשוואה למצבם בעת שלקחו את המשכנתא. זה יכול לעבוד לשני הכיוונים – זוג סטודנטים שלקחו משכנתא עם תשלום חודשי נמוך ובינתיים התחילו לעבוד ולהשתכר יפה, יוכלו למחזר את המשכנתא, להעלות את ההחזר החודשי, וכך לקצר את תקופת המשכנתא ולהקטין את סך כל התשלומים שישלמו עבורה בסופו של דבר. ומנגד, משפחה שנקלעה לקשיים בשל פיטוריו של אחד מבני הזוג ואינה עומדת עוד בתשלומים החודשיים, תוכל לפרוס את המשכנתא לתקופה ארוכה יותר ולהקטין את ההחזר החודשי.

עמלת פירעון מוקדם

כאשר בוחנים את הכדאיות של מיחזור המשכנתא, יש להביא בחשבון שיהיה עליכם לשלם לבנק "עמלת פירעון מוקדם" (שעשויה להיקרא גם "עמלת היוון"). באופן כללי ניתן לומר כי עמלה זו משולמת בחלק ממסלולי המשכנתא (למשל – משכנתא בריבית קבועה, צמודה או לא צמודה למדד), כאשר הריבית שבה לקחתם את המשכנתא המקורית גבוהה יותר מן הריבית שהבנק נותן בעת המיחזור (בצורה זו אתם "מפצים" את הבנק על כך שאתם מחליפים משכנתא עם ריבית גבוהה יותר במשכנתא בריבית נמוכה יותר).

נציגי הבנק יוכלו למסור לכם מהי עמלת הפירעון המוקדם שעליכם לשלם במקרה של מיחזור, ותוכלו לבדוק אותה כמובן גם עם יועץ משכנתאות פרטי שלכם, או אם נציגים של חברת ייעוץ משכנתאות, במסגרת בדיקת כדאיות כוללת של המיחזור. שימו לב, שגם אם מדובר בעמלה גבוהה – אין זה אומר שלא כדאי לכם למחזר את המשכנתא שלכם. סכום העמלה מצטרף למשכנתא החדשה שתיקחו (אתם לא צריכים לשלם אותו במזומן), ועליכם לבחון את התמונה הגדולה – האם השיפור במשכנתא החדשה חוסך לכם יותר כסף בהשוואה למשכנתא הישנה, גם לאחר שהתחשבתם בעמלת הפירעון המוקדם.