אינפלציה

מצב כלכלי בו ישנה שחיקה של ערך הכסף. המשמעות המעשית היא שעבור סכום קבוע, נוכל לקנות פחות מוצרים במכולת. יעדי האינפלציה בישראל מוגדרים ע"י בנק ישראל ועומדים על -1% עד 3%. זוהי אינפלציה הנחשבת לבריאה, ובשנים האחרונות המשק הישראלי עומד ביעד זה. האינפלציה במשק מתבטאת במדד המחירים לצרכן. מדד זה הוא גודל תאורטי המחושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתחשב בעלויות של סל מוצרים הכולל מגורים, מזון, הלבשה, תחבורה וכיו"ב. עליה במדד המחירים לצרכן מעידה כי בעצם "יקר יותר לחיות". כאשר נוטלים משכנתא בריבית קבועה הצמודה למדד, קרן המשכנתא תוצמד לשינוי במדד המחירים לצרכן.