מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

1. ריבית משתנה צמודה למדד

במסלול זה, הריבית אותה נקבל בעת קבלת המשכנתא תשתנה כל 5 שנים, בהתאם למצב הריביות במשק. קרן ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן המתעדכן מדי חודש.מדד המחירים לצרכן הוא מדד אשר בא למדד את השינוי בסל המוצרים הממוצע אותו צורכת משפחה ממוצעת במדינת ישראל.


יתרונות:

  • ריבית נמוכה יותר ביחס לריבית הקבועה
  • החזר חודשי נמוך יותר בהתחלה (בהמשך תלוי בריבית שתתעדכן בנק' היציאה)
  • נק' יציאה ללא קנסות
  • קנסות מופחתים מחוץ לנקודת היציאה

חסרונות:

  • קרן ההלוואה תוצמד למדד המחירים לצרכן ותגדל עם עליית המדד
  • חשיפה לעליית הריבית במשק בנק' השינוי
  • קנס פירעון מוקדם בפירעון שאינו בנק' היציאה

 

להסבר מפורט לחץ

 

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא