אישור עקרוני

טופס שמוציא הבנק ומעיד של שני דברים: (1) הלקוח אושר מבחינת זכאותו להלוואה (אישור זה תקף לשלושה חדשים). (2) הבנק מתחייב על גובה הריבית במשכנתא (מחויב ל-12 יום). קבלת אישור זה מותנית באימות פרטי הלווה, עמידה בתנאי הבנק וחתימה על חוזה לרכישת הנכס. האישור העקרוני מחייב אך ורק את הבנק ולא את הלווה.