ביטוח EMI

חברת EMI הינה חברת ביטוח מבית הראל (www.EMILTD.co.il) המעניקה ביטוח לנוטלי משכנתאות. חברת EMI למעשה מבטחת את הבנק מאי עמידה בתשלומים ע"י הלווה. אם נבקש מהבנק להמיד לרשותנו מימון של למעלמה מ-90% משווי הנכס, הבנק ידרוש שנרכוש ביטוח זה. ביטוח זה ייקר את ההלוואה, אך לעתים יהיה הדרך היחידה להשגת המימון הנדרש. מאחר וקרן ההלוואה יורדת לאורך חיי המשכנתא, ושווי הנכס עשוי לעלות, יתכן ושיעור המימון ירד אחרי מספר שנים. במצב זה תוכלו להפסיק את הביטוח ולקבל כסף חזרה. יש לעקוב אחרי שעור המימון שלכם לאורך השנים ולדרוש את המגיע לכם חזרה.