גוש / חלקה / תת חלקה

כל שטחי המקרקעין בישראל מחולקים לגושים וחלקות. גוש מחולק לחלקות כאשר תת חלקות הן בדר"כ הדירות בבניין. את מספר הגוש/חלקה ניתן לבדוק בפורטל השרותים והמידע הממשלתי: http://www.gov.il.