גרייס חלקי

בדומה לגרייס מלא, הבנק מתיר לנו לדחות את התשלומים על חשבון הקרן. במקרה של גרייס חלקי, כן נשלם את תשלומי הריבית וההצמדה.