גרייס מלא

דחיית תשלום קרן המשכנתא והריבית עד לתאריך שנקבע מראש. בדר"כ נבקש גרייס מלא כאשר נרכוש את הנכס ונרצה לחסוך תשלום כפול הן על המשכנתא החדשה והן על שכר הדירה הנוכחי שלנו.