גרירת משכנתא

גרירת משכנתא תבוצע כאשר מוכרים נכס קיים, קונים במקומו נכס חדש ורוצים לשמר את תנאי המשכנתא הקיימים על הנכס לטובת העברתם לנכס החדש. במצב זה יש לקבל אישור גרירה מהבנק, לבטל את השיעבוד הקיים ולשעבד את הנכס החדש.