הלוואת זכאות

הלוואה הניתנת ע"י המדינה בתנאים מועדפים לזכאים (4% צמוד למדד) סכום ההלוואה נקבע עפ"י מס' פרמטרים וניתן לבדיקה באתר משרד השיכון:
www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/machshevon_mashkanta.aspx