הערת אזהרה

הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין ובנסח הטאבו ומציינת כי קיימים בעלי זכויות בנכס למעט בעל הזכויות הרשום. בדרך כלל נרשמת ההערה לטובת רוכש הנכס בטרם העביר את התשלום הסופי לבעל הנכס אך העביר את הנכס על שמו או לטובת הבנק המלווה לאחר שהעביר את תשלום המשכנתא.