התחייבות לרישום המשכנתא

התחייבות שנותן בעל הזכויות בנכס לבנק המלווה עד לרישום המשכנתא בספרי רישום המקרקעין.