חברה משכנת

חברת בנייה אשר קיבלה אישור כ"חברה משכנת" לנהל רישום של זכויות הרוכשים בנכס. כל אחד מהרוכשים חותם על הסכם חכירה פרטי מול מנהל מקרקעי ישראל. לאחר סיום הבניה תרשום החברה המשכנת את שאר הרישומים בלשכת רישום המקרקעין – תהליך זה יכול להמשך מספר שנים.