מחזור משכנתא

מיחזור משכנתא הינו תהליך בו נוטלים משכנתא חדשה לטובת סגירת המשכנתא הישנה.

כדאי למחזר משכנתא ישנה במשכנתא חדשה במספר מקרים:

  1. הריביות במשק ירדו ורוצים להנות ממשכנתא חדשה בתנאים מועדפים.
  2. התאמה מחודשת של גובה ההחזר החודשי ליכולת הפיננסית הנוכחית.
  3. מעבר לתמהיל משכנתא טוב יותר מזה הקיים במשכנתא המקורית.

חשוב לדעת כי את מחזור המשכנתא ניתן לבצע בכל בנק למשכנתאות ולאו דווקא בסניף או בבנק בו נלקחה המשכנתא המקורית וכי מעבר לחיסכון המשמעותי בסה"כ תשלומי המשכנתא יש לקחת בחשבון הוצאות קנסות ועמלות נוספות במהלך תהליך המחזור.

  • עמלה תפעולית בגין ביצוע הפעולה – כ-50 ₪.
  • עמלת אי הודעה מוקדמת – במידה ונמחזר את המשכנתא ללא הודעה מוקדמת של 10 ימים מראש נחוייב בעמלה של 0.1% מיתרת המשכנתא המקורית.
  • עמלת מדד – במידה ונמחזר את המשכנתא בתאריך שבין 1-15 לחודש תשולם עמלת מדד בגובה מחצית עליית המדד החודשית הממוצעת בשנה האחרונה כפול יתרת המשכנתא
  • קנס פרעון מוקדם – נגזר מההפרש בין ריבית המשכנתא לבין הריבית להיוון (המפורסמת ע"י בנק ישראל).

טרם ביצוע המיחזור יש לבצע בדיקה מקצועית של הכדאיות הכלכלית של התהליך תוך התחשבות בכלל הגורמים המשפיעים על כדאיות המיחזור. במקרים רבים מיחזור יעיל יכול להביא לחיסכון של עשרות אלפי שקלים בהחזר המשכנתא הכולל. כדי שהבדיקה אכן תהיה מקצועית, מומלץ לבצעה באמצעות יועץ משכנתאות אובייקטיבי ומנוסה.