משכנתא בדרגה ראשונה

שיעבוד הנכס לטובת הבנק הינו בדר"כ משכנתא בדרגה ראשונה. ניתן להוסיף גורם נוסף בדרגה שניה, שבמקרה של מימוש הנכס יוכל לקבל את השווי שנותר לאחר שהדרגה הראשונה קיבלה את חלקה. לצורך הכנסת גורם מדרגה שנייה יש צורך באישורה של הדרגה הראשונה.