משכנתא בריבית משתנה מול ריבית קבועה – יתרונות וחסרונות

השאלה האם לקחת משכנתא עם ריבית קבועה או משתנה עומדת בבסיס מערכת השיקולים המלווה נטילת הלוואה מן הסוג הזה. צריך לזכור כי הלוואה לטווח ארוך צפויה לעבור לא מעט שינויים. בנוסף, יש מספר סוגי ריביות שניתן לקחת על בסיסן הלוואה. ההתלבטויות רבות ומגוונות וכוללות התייחסות אל גובה הסכום, משך התקופה, הבנק ועוד. לכל סוג ריבית יש יתרונות וחסרונות אותם כדאי להכיר.

ריבית קבועה: משתלם כל עוד המדד אפסי או צפוי לרדת

מבחינה אקונומית, ריבית קבועה נקבעת מראש מול הבנק כבר בעת לקיחת ההלוואה. ברוב המקרים הריבית הקבועה נשארת צמודה למדד, כאשר בשנים בהן המדד אפסי היא אינה משתנה. כמו כל ריבית אחרת, גם ריבית קבועה ניתנת למיקוח מול הבנק. ריבית נמוכה יכולה להבטיח מסלול החזר נוח וכל שינוי הוא משמעותי. היתרון הגדול ביותר של ריבית קבועה הוא הידע המוקדם אודות גובה התשלום החודשי. משכנתא בריבית קבועה מבטיחה עמידה בהחזרים ומקנה מידה מסוימת של ביטחון.

החיסרון של ריבית קבועה מגולם בעת עלייה קיצונית במדד. כל עוד המדד נשאר אפס הריבית אינה משתנה וכאשר המדד יורד ההחזר יורד גם הוא, אך כאשר המדד עולה ההוצאות יכולות להיות גבוהות בעשרות אחוזים. במקרים כאלה מומלץ לפרוע מוקדם את ההלוואה ולמחזר אותה בעזרת מסלול אחר. מצד שני, פעולה כזו מלווה בתשלומי קנסות, עמלות ואגרות. למידע נוסף – משכנתא.

ריבית משתנה: גמישות החזר וניצול תקופות לצד חוסר ביטחון

ריבית משתנה קובעת מנגנון שונה של החזר תשלומי משכנתא. בריבית הזו הלקוח קובע עם הבנק את תנאי השינוי. ברוב המקרים מוסכם כי הריבית משתנה כל שנה או שנתיים, כאשר יש מקרים בהם השינוי מתבצע אחת ל-5 או 10 שנים. יש להחליט על ריבית בסיסית מסוימת אשר תשתנה לאורך השנים ורק לאחר מכן לקבוע מה יהיה גובה הריבית העתידי. תחת ההגדרה של הלוואות בריבית משתנה נכללות גם משכנתאות המבוססות על ריבית פריים, מכיוון שהריבית בפועל משתנה בהתאם לשינוי בפריים.

היתרונות של הלוואה בריבית משתנה הם גמישות ההחזר והאפשרות לנצל תקופות מסוימות במשק. בחלק מהמסלולים של ריבית משתנה ניתן להחזיר את מלוא הסכום גם לפני המועד שנקבע, ללא קנסות או עמלות. החיסרון הוא חוסר הידע והיכולת להיערך לקראת ההמשך. ריבית פריים יכולה לעלות באופן פתאומי וחד והיא תלויה במצב המשק. לא ניתן לשער מראש את גובה ההחזר העתידי במסלולי הלוואה על בסיס ריבית משתנה.

לסיכום, כאשר המדד נמוך מומלץ לבקש הלוואה בריבית קבועה ולהמשיך לעקוב אחר המצב במשק. מנגד, הלוואות בריבית משתנה מתאימות למי שמחזיק ביכולת פיננסית גבוהה. בעלי נכסים הרוכשים דירות לצרכי השקעה משתמשים במסלולי הלוואות אלו, לעומת זוגות צעירים ומשפחות המעדיפים מסלול בריבית קבועה.