משכנתא צמודה למט"ח

משכנתא צמודת מט"ח הינה משכנתא בה קרן המשכנתא צמודה לשער החליפין של המטבע המוצמד (דולר, אירו, ין יפני, פרנק שוויצרי) וריבית המשכנתא נגזרת מריבית הלייבור של אותו המטבע. הריבית במסלול זה מתעדכנת כל שלושה או שישה חודשים ונשארת קבועה במהלך התקופה.

יתרונות המסלול:

  • בדר"כ ריביות נמוכות יחסית.
  • אין עמלת פרעון מוקדם בתאריכי היציאה.
  • ירידה בשער החליפין תפחית את יתרת הקרן.

חסרונות המסלול:

  • עליה בשער החליפין תגדיל את הקרן.
  • ריבית המשכנתא תלויה בריבית הלייבור.
  • משכנתא משתנה עם תנודתיות גבוהה.

המסלול מומלץ בעיקר ללווים בעלי הכנסה במטבע זר, וכן ללווים אשר רוצים לגוון מעט את מרכיבי המשכנתא. חשוב לציין כי בעולם הכלכלי קיימת תמימות דעים יחסית כי שערי חליפין אינם נתנים לחיזוי. לכן נטילת משכנתא במטבע חוץ מתאימה למי שהכנסותיו באותו מטבע ומבבקש לגדר את הכנסותיו ואת הלוואתו.