מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד

במסלול זה, הריבית אותה נקבל בעת קבלת המשכנתא תשתנה כל 5 שנים, בהתאם למצב הריביות במשק. קרן ההלוואה לא תהיה צמודה למדד.
החזר חודשי קבוע במהלך ה 5- שנים הראשונות.


יתרונות:

  • החזר חודשי התחלתי נמוך יותר ביחס לריבית הקבועה לא צמודה למדד
  • החזר חודשי יציב במשך ה 5- שנים הראשונות
  • קרן ההלוואה אינה צמודה למדד
  • ניתן לסלק אחת ל 5- שנים ללא קנסות פרעון

חסרונות:

  • חשיפה לעליית הריביות במשק וקפיצה בהחזר החודשי לאחר 5 שנים

להסבר מפורט לחץ

 

 

 

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא