מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

3. ריבית קבועה צמודה למדד

במסלול זה, הריבית אותה נקבל בעת קבלת המשכנתא תישאר קבועה למשך כל תקופת ההלוואה.
קרן ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתעדכן מדי חודש.


יתרונות:

  • ריבית קבועה לאורך כל תקופת המשכנתא (יציבות)

חסרונות:

  • קרן ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן
  • יתכן קנס פירעון מוקדם במידה והריבית בעת המיחזור/סילוק תהיה נמוכה
  • יותר מריבית המשכנתא (סבירות נמוכה)

להסבר מפורט לחץ

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא