מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד

במסלול זה, הריבית אותה נקבל בעת קבלת המשכנתא תישאר קבועה למשך כל תקופת ההלוואה. קרן ההלוואה לא תהיה צמודה למדד.
החזר חודשי קבוע לאורך כל תקופת המשכנתא = יציבות אבסולוטית.

יתרונות:
 

  • החזר חודשי קבוע לאורך כל תקופת המשכנתא ללא תלות בשינויי הריבית או בהשפעת המדד

חסרונות:

  • החזר התחלתי גבוה
  • יתכן קנס פירעון מוקדם במידה והריבית בעת המיחזור תהיה נמוכה יותר
  • מריבית המשכנתא (סבירות נמוכה)

להסבר מפורט לחץ

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא